Praktische en gebruiksvriendelijke oplossingen in IT Maandag 25 januari 2021

Screenshots

Hieronder een greep uit de mogelijkheden in Trisal Leg. (click op een afbeelding voor een vergrote versie)

Dier & Ei
Hier worden ei-aantallen, bne en uitschouw geregistreerd, als ook de uitval. Gecombineerd met de registratie van water en voerverbruik worden zo automatisch het legpercentage, eimassa, WV en VC verhouding berekend weergegeven. Ook is het mogelijk uw licht-tijden weer te geven.
Voer & Water
Hier kan per silo(uitgang) het typevoer en de verbruikte hoeveelheid ervan geregistreerd worden.
Tevens kan er van één of meerdere wegingen de resultaten hier opgeslagen, of automatisch gesampled weergegeven worden.
Eiopbrengsten
Hier is het mogelijk om per week de eierprijzen, en uitschouw derder percentage in te voeren voor normale, bne en uitschouw.
Kostenoverzicht
Het kostenoverzicht is een interessant overzicht. Hier worden geautomatiseerd de kosten van het daadwerkelijk verbruikte voer, afschrijving van hennen, en alle overige voorkomende kosten per week weergegeven.
Kostenoverzicht
Het resultaat is een weergave van mooie getallen, zoals bijvoorbeeld de kostprijs per ei.
Mestafvoer
Het registreren van uw mestafvoer is niet verplicht, maar wel erg handig. De resultaten hiervan worden opgenomen in uw mineralenbalans.
`
Mineralen
In dit onderdeel worden alle fosfaat- en/of stikstofhoudende componenten van uw complete pluimveeomgeving geregistreerd, en in kolommen van aan- en afvoer weergegeven. Aanvoer van voer fosfaat/stikstof, maar ook de afvoer door uitval of koppelafsluiting word hier nauwkeurig weergegeven.
Rapport Voer & Water
Het rapport voer & water is een van de vele rapportages die u kunt inzien. Denk ook aan Dier & Ei, Kosten, Mineralen, Weekgemiddelden en meer. De gewenste periode, en of stal(len) zijn in te stellen en word voorzien van uw eigen bedrijfslogo gepresenteerd. Ook in PDF.
Uitgebreide Rapportage
Het uitgebreide rapport weekgemiddelden word door veel studieclubs gebruikt om informatie te vergelijken. Alle voorkomende technische getallen zijn hierop terug te vinden.

Dit rapport is voor en door pluimveehouders tot stand gekomen.
Silos
Dit scherm geeft een grafische weergave van de inhoud van uw silo`s.
Voerbonnen invoeren
Voor een optimaal (kosten) overzicht kunt u hier uw voerbonnen ingeven. Zo word ook weer een koppeling gemaakt in uw mineraaloverzicht, en wordt de daadwerkelijke prijs gebruikt in het kostenoverzicht zodra de 'oude' bulk op is.